รายได้เท่านี้ กู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่?

หน้าหลัก  / 

รายได้เท่านี้ กู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่?

อยากรู้ว่ารายได้เท่านี้กู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่ ประเมินเบื้องต้นได้หลายวิธี หนึ่งในนั้นที่นิยมใช้กันก็คือ การพิจารณาสัดส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือที่เรียกว่า Debt Service Ratio หรือ DSR นั่นเอง  ซึ่งส่วนใหญ่กำหนดไว้ไม่ให้เกิน 0.4 เท่า หรือไม่เกิน 40% ของรายได้ 

“การคำนวณอัตราส่วน DSRนั้น แบงก์ชาติให้แนวทางสำหรับทุกธนาคารว่า จะต้องใช้ภาระยอดหนี้ที่ต้องชำระต่อเดือนทั้งภาระหนี้ปัจจุบันหรือหนี้ที่มีอยู่เดิมก่อนการขอกู้ซื้อบ้าน และภาระหนี้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นหากมีการอนุมัติสินเชื่อบ้านด้วย”

อย่างไรก็ตาม แต่ละธนาคารอาจกำหนดสัดส่วน DSR ไว้ไม่เท่ากัน และทั่วไปมักจะยอมให้คนที่มีฐานรายได้สูงสามารถมีภาระหนี้ต่อรายได้มากกว่าคนที่ฐานรายได้ต่ำ นั่นหมายความว่า ถ้าคุณเงินเดือนสูงสัดส่วน DSR อาจได้ถึง 50-60% ของรายได้ก็เป็นไปได้ 

จะเห็นได้ว่า ภาระหนี้สินต่อรายได้ (DSR) มีความสำคัญต่อการกู้ของทุกคน…โดยตัวเลขนี้จะบอกถึงความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือนของเรา รวมถึงประเมินวงเงินที่จะขอกู้เบื้องต้นได้ด้วยนะ  

รายได้เท่านี้กู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่? สามารถประเมินโดยเริ่มเป็นสเต็ปดังนี้

1.คำนวณหาเงินที่สามารถผ่อนชำระต่อเดือน


2.คำนวณหาวงเงินที่สามารถกู้ได้


สำหรับคนที่กำลังวางแผนซื้อบ้าน อยากทราบว่าเงินเดือนเท่านี้จะกู้ได้เท่าไหร่ อาจใช้สูตรนี้ไปประเมินวงเงินกู้เบื้องต้นได้ค่ะ  แต่ไม่สามารถถือเป็นสูตรสำเร็จตายตัวเสียทีเดียวนะคะ เพราะเงื่อนไขแต่ละคนไม่เหมือนกัน แถมการอนุมัติเงินกู้แต่ละครั้งธนาคารต้องดูปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่างด้วย

แต่ที่ยึดถือได้แน่ๆ คือ ภาระหนี้มีผลต่อการกู้ ยิ่งมีหนี้มากโอกาสในการกู้ก็จะน้อยหรือบางครั้งอาจกู้ไม่ได้เลยก็ได้ หรือถ้าจะกู้ได้ก็ต้องไปผ่อนหนี้เก่าให้เหลือน้อยหรือหมดเสียก่อน 


ส่วนใครขี้เกียจคำนวณก็สามารถเช็ควงเงินกู้เบื้องต้นจากตารางด้านล่างนี้เลยก็ได้หมายเหตุ : คำนวณภายใต้เงื่อนไขภาระหนี้บ้าน 40% ของรายได้ และไม่มีภาระหนี้อื่น /ฐานเงินเดือนสูงสัดส่วน DSR อาจสูงเกิน 40% ได้

ขอบคุณข้อมูล :  www.home.co.th