เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก  /  เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการธุรกิจตั้งแต่ปี 2543 

โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)  และจากธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร

จัดตั้งและจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท  

ดำเนินธุรกิจทั้งส่วนการบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

โดยมีแนวคิดในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในรูปแบบของการร่วมทุน  และการดูแลด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร